VVS konsulter

Våra tjänster

Klimatsmarta och miljöekonomiska lösningar.

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom VVS projektering.

Vi kombinerar en lång och bred erfarenhet med det medelstora konsultföretagets flexibilitet och närhet till uppdragsgivarna.

Genom byggprocessens samtliga skeden, från utrednings- till förvaltningsskedet, verkar vi för att våra kunders och slutanvändares krav tillgodoses.

VVS projektering

Vi utför projektering avseende system för luftbehandling, vatten och avlopp, värme, kyla, tryckluft, styr- och övervakning. Vi använder AutoCAD, MagiCAD och Revit i vårt konstruktionsarbete och arbetar också med IFC:er. Vi utför även energiberäkningar och energideklarationer,

Energi och miljö

Metator erbjuder energitjänster fristående eller som en del av installationsprojektering för att ge optimal driftekonomi per investerad krona. Tjänster som erbjuds är bland annat energiberäkningar, inventering, utredning, LCC-kalkyler och energideklarationer. För fastighetsägare som vill miljöprofilera sig ytterligare erbjuder vi certifieringstjänster inom miljöbyggnad.

Utredningar

Metator utför objektiva, kundanpassade utredningar inom hela VVS-området, där vi ser till att bl a miljötänk, energi- effektivitet, besparingar och livscykelkostnader vägs in, allt enligt kundens intentioner.

Besiktningar

Beträffande OVK och entreprenadbesiktningar har vi samarbeten med ett antal företag.

Kontakta oss idag så kan vi hitta en lösning som passar dig!

Krukmakargatan 40, Stockholm,  104 62

Metator VVS Konsult AB

 

  • ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Metator aldrig delar eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering, offerering eller ansökningar, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Metator. Läs mer.

  087023250