Kvalitet- & miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vi antog i oktober 1997 följande kvalitetspolicy:


Metator och dess medarbetare skall ständigt verka för att:

  • hålla en hög servicegrad och tillgänglighet
  • hålla utlovade tider
  • producera felfria handlingar genom ständig kontroll och granskning
  • hålla en hög kompetensnivå genom kontinuerlig vidareutbildning.

Kvalitetsfrågor och -aspekter finns behandlade i vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Interna kvalitetsrevisioner genomförs några gånger per år av vår kvalitetsgrupp om fyra personer.

Miljöpolicy

Vi antog i oktober 1997 följande miljöpolicy:


Metator och dess medarbetare skall ständigt verka för att:

  • gällande miljölagstiftning följs
  • minimera påverkan på mark, vatten, luft och ljud i den inre och yttre miljön
  • vi i samband med projektering, utredningar m m följer varsamhetsprincipen och förordar val av miljövänliga, beständiga och återanvändbara produkter.

Miljöfrågor och -aspekter finns behandlade i vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Interna miljörevisioner genomförs några gånger per år av vår miljögrupp om tre personer.

Ring oss idag:  087023250

Vi hjälper ditt företag tänka hållbart!

Krukmakargatan 40, Stockholm,  104 62

Metator VVS Konsult AB

 

  • ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Metator aldrig delar eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering, offerering eller ansökningar, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Metator. Läs mer.

  087023250