Kvalitet- & miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vi antog i oktober 1997 följande kvalitetspolicy:


Metator och dess medarbetare skall ständigt verka för att:

  • hålla en hög servicegrad och tillgänglighet
  • hålla utlovade tider
  • producera felfria handlingar genom ständig kontroll och granskning
  • hålla en hög kompetensnivå genom kontinuerlig vidareutbildning.

Kvalitetsfrågor och -aspekter finns behandlade i vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Interna kvalitetsrevisioner genomförs några gånger per år av vår kvalitetsgrupp om fyra personer.

Miljöpolicy

Vi antog i oktober 1997 följande miljöpolicy:


Metator och dess medarbetare skall ständigt verka för att:

  • gällande miljölagstiftning följs
  • minimera påverkan på mark, vatten, luft och ljud i den inre och yttre miljön
  • vi i samband med projektering, utredningar m m följer varsamhetsprincipen och förordar val av miljövänliga, beständiga och återanvändbara produkter.

Miljöfrågor och -aspekter finns behandlade i vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Interna miljörevisioner genomförs några gånger per år av vår miljögrupp om tre personer.

Ring oss idag:  087023250

Vi hjälper ditt företag tänka hållbart!