Metator | VVS projektering

Kvalificerade konsulttjänster inom VVS projektering

Läs mer

Uppdragsansvarig och VVS-projektörer

Vi söker nya kollegor!

Läs mer

Klimatsmart VVS-teknik | Metator VVS Konsult AB

Metator är en opartisk rådgivare som ger åtgärdsförslag för bästa möjliga energi- och klimatlösningar. Vi har som utgångspunkt att verka för sunda hus som är bra för människor, miljö och ekonomi på en och samma gång.

 

Energin står för en allt större del av de totala fastighetskostnaderna. Därmed ökar kraven på energieffektiva ventilations- och klimatanläggningar. Man måste se till helheten för att hitta långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar.

 

Metator hjälper dig att ta ett helhetsgrepp.

Aktuellt

"Metator VVS Konsult AB
VVS-tekniska konsulter med bred erfarenhet av klimatsmarta och miljöekonomiska lösningar"

Metator VVS Konsult AB grundades 1996 och är ett ungt företag med lång erfarenhet. Vi föredrar utmaningar och höga krav framför slentrian. Vår ambition är att bygga upp förtroende för en långsiktig relation med våra kunder och samarbetspartners.

 

Metators huvudverksamhet är VVS projektering av kontor, affärslokaler, bostäder, hotell och konferensanläggningar, gallerior både inom nyproduktion och ombyggnad.

 

VVS-projektering

Vi utför projektering avseende system för luftbehandling, vatten och avlopp, värme, kyla, tryckluft, styr- och övervakning. 

Besiktningar

Beträffande OVK och entreprenadbesiktningar har vi samarbeten med ett antal företag.

Utredningar

Metator utför objektiva, kundanpassade utredningar inom hela VVS-området, där vi ser till att bl a miljötänk, energi- effektivitet.

Energi och miljö

Metator erbjuder energitjänster fristående eller som en del av installationsprojektering för att ge optimal driftekonomi per investerad krona. 

Kontakta oss

VVS konsulter | VVS projektering 

Krukmakargatan 40, Stockholm,  104 62

Metator VVS Konsult AB

 

  • ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Metator aldrig delar eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering, offerering eller ansökningar, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuellt. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Metator. Läs mer.

  087023250