Metator | VVS projektering

Kvalificerade konsulttjänster inom VVS projektering

Läs mer

Uppdragsansvarig och VVS-projektörer

Vi söker nya kollegor!

Läs mer

Klimatsmart VVS-teknik | Metator VVS Konsult AB

Metator är en opartisk rådgivare som ger åtgärdsförslag för bästa möjliga energi- och klimatlösningar. Vi har som utgångspunkt att verka för sunda hus som är bra för människor, miljö och ekonomi på en och samma gång.

 

Energin står för en allt större del av de totala fastighetskostnaderna. Därmed ökar kraven på energieffektiva ventilations- och klimatanläggningar. Man måste se till helheten för att hitta långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar.

 

Metator hjälper dig att ta ett helhetsgrepp.

Aktuellt

 

Vi söker personal! Gå in på Lediga tjänster och sök idag!

 

"Metator VVS Konsult AB
VVS-tekniska konsulter med bred erfarenhet av klimatsmarta och miljöekonomiska lösningar"

Metator VVS Konsult AB grundades 1996 och är ett ungt företag med lång erfarenhet. Vi föredrar utmaningar och höga krav framför slentrian. Vår ambition är att bygga upp förtroende för en långsiktig relation med våra kunder och samarbetspartners.

 

Metators huvudverksamhet är VVS projektering av kontor, affärslokaler, bostäder, hotell och konferensanläggningar, gallerior både inom nyproduktion och ombyggnad.

 

VVS projektering? Kontakta Metator AB

VVS-projektering

Vi utför projektering avseende system för luftbehandling, vatten och avlopp, värme, kyla, tryckluft, styr- och övervakning. 

Metator AB hjälper er med frågor inom energi och miljö

Energi och miljö

Metator erbjuder energitjänster fristående eller som en del av installationsprojektering för att ge optimal driftekonomi per investerad krona. 

Metator AB erbjuder objektiva utredningar inom VVS

Utredningar

Metator utför objektiva, kundanpassade utredningar inom hela VVS-området, där vi ser till att bl a miljötänk, energi- effektivitet.

Kontakta oss

VVS konsulter | VVS projektering