Metator

Metator VVS Konsult AB
VVS-tekniska konsulter med bred erfarenhet av klimatsmarta och miljöekonomiska lösningar

Metator VVS Konsult AB arbetar med uppdrag inom både nyproduktion och ombyggnad. Vår uppdragsvolym finns främst inom kommersiella fastigheter, bostäder och kulturbyggnader.

Metator är en opartisk rådgivare som ger åtgärdsförslag för bästa möjliga energi- och klimatlösningar. Vi har som utgångspunkt att verka för sunda hus som är bra för människor, miljö och ekonomi på en och samma gång.

Energin står för en allt större del av de totala fastighetskostnaderna. Därmed ökar kraven på energieffektiva ventilations- och klimatanläggningar. Man måste se till helheten för att hitta långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar.

Metator hjälper dig att ta ett helhetsgrepp.

Aktuellt


Nu i februari välkomnar vi två nya medarbetare!
Jonas Forsman som handläggare och
Jonas Lindmark som projektör.

Nya projekt

Kv Valvankaret
Projektering av nya bostäder i Högdalen åt Riksbyggen.

79 & Park
Projektering av nya bostäder på Gärdet åt Oscar Properties.

Strand Hotell
Projektering ombyggnad av restaurangkök och upprustning av hela hotellet i etapper

Läs mer här

Hitta oss

Krukmakargatan 40, nb
Telefon: 08-702 32 50