Metator

Tjänster

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom VVS-projektering. Vi kombinerar en lång och bred erfarenhet med det medelstora konsultföretagets flexibilitet och närhet till uppdragsgivarna.

Genom byggprocessens samtliga skeden, från utrednings- till förvaltningsskedet, verkar vi för att våra kunders och slutanvändares krav tillgodoses.

VVS-projektering:

Vi utför projektering avseende system för luftbehandling, vatten och avlopp, värme, kyla, tryckluft, styr- och övervakning. Vi använder AutoCAD och MagiCAD i vårt konstruktionsarbete. Vi utför även energiberäkningar, energideklarationer,

Utredningar:

Metator utför objektiva, kundanpassade utredningar inom hela VVS-området, där vi ser till att bl a miljötänk, energi- effektivitet, besparingar och livscykelkostnader vägs in, allt enligt kundens intentioner.

Besiktningar:

Beträffande OVK och entreprenadbesiktningar har vi samarbeten med ett antal företag.