Metator

Tjänster

Huvuddelen av vår uppdragsvolym finns inom kommersiella fastigheter med flexibla och höga funktionskrav, kulturbyggnader med höga varsamhetskrav och bostäder med krav på energibesparingar och miljötänkande. Gemensamt för alla fastigheter är att de behöver sina unika lösningar. Nyckeln är att skapa smarta lösningar som betalar sig över tiden.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder utan att detta gör för stort avtryck på klimat och miljö. Vi försöker alltid hitta en lösning som är energi- och klimatmässigt fördelaktig och ekonomiskt försvarbar.

VVS-projektering:

Vi utför projektering avseende system för luftbehandling, vatten och avlopp, värme, kyla, tryckluft, styr- och övervakning. Vi använder AutoCAD och MagiCAD i vårt konstruktionsarbete.

Utredningar:

Metator utför objektiva, kundanpassade utredningar inom hela VVS-området, där vi ser till att bl a miljötänk, energi- effektivitet, besparingar och livscykelkostnader vägs in, allt enligt kundens intentioner.

Besiktningar:

Beträffande OVK och entreprenadbesiktningar har vi samarbeten med ett antal företag.