Metator

Projekt

Våra kunder är många och varierande.
Vi utför uppdrag mot kommuner, privata förvaltare och medverkar vid totalentreprenader. Uppdragen gäller både ombyggnad och nyproduktion.

På följande sidor har vi valt att visa exempel på olika uppdrag inom VVS-projekteringar, utredningar och besiktningar.

Vi ger också några exempel på beställare som vi arbetar tillsammans med.

Pågående projekt

Oscar Properties - 79 & Park

Projektering av program- och systemhandling för nyproduktion av bostäder på Gärdet.

Frimurarorden

Strand Hotell - upprustning av hela hotellet i etapper.

Måns Bock 7

Ombyggnad av kontorslokaler för Bankföreningen.

Ombyggnad av kontorslokaler, omfattande 5 våningsplan, åt Bankföreningen och Novare

Primula Byggnads AB

Kv Bornholmaren och Engelsmannen - Projektering av VVS-installationer i bostadshus i Blackeberg.

Audi - Nyköping

Projektering av ny bilanläggning.

Djurgårdsstaden/Norra 2

Upprättande systemhandling för nyproduktion av bostäder åt Skanska och Heba Fastighets AB.

Stiftelsen Skansen

Projektering omklädningsrum Alhambra, underhåll Elefanthuset