Metator

Vår affärsidé

Metator ska erbjuda en bred och professionell VVS-teknisk rådgivning med tekniskt kreativa och miljöekonomiska lösningar.

Metator skall hjälpa kunden genom byggprocessens samtliga skeden, från utrednings- till förvaltningsskedet och verka för att våra kunders och slutanvändares krav tillgodoses.

Vi verkar för en globalt minskad energiförbrukning med miljövänlig teknik.

Vi eftersträvar dessutom alltid en god lönsamhet i verksamheten.

Metator

Metator VVS Konsult AB grundades 1996 och är ett ungt företag med lång erfarenhet. Vi föredrar utmaningar och höga krav framför slentrian. Vår ambition är att bygga upp förtroende för en långsiktig relation med våra kunder och samarbetspartners.

Metators huvudverksamhet är VVS-projektering av kontor, affärslokaler, bostäder, hotell och konferensanläggningar, gallerior både inom nyproduktion och ombyggnad.

Metator är anslutet till branschorganisationen STD (Svensk Teknik & Design) och har sedvanlig ansvarsförsäkring.