Metator

Vår affärsidé

Metator ska erbjuda en bred och professionell VVS-teknisk rådgivning med tekniskt kreativa och miljöekonomiska lösningar.

Metator VVS Konsult AB
• är en opartisk rådgivare som ger åtgärdsförslag för klimatsmarta     och miljöekonomiska lösningar.
• ser till helheten för att hitta långsiktiga och kostnadseffektiva
   lösningar för dig som kund.
• har en flexibel organisation och kan anpassa vårt projektarbete
   efter projektets omfattning.
• vill vara lätta att ha att göra med.
• är erfarna att driva projekt med olika lösningar inom kontor,
   affärslokaler, bostäder, hotell och konferensanläggningar
   samt gallerior, både inom nyproduktion och ombyggnad.
• är självfallet med på plats för att säkerställa att våra lösningar och
   förslag genomförs på bästa sätt.
• anser att det är viktigt med närhet till kunden – både avseende
   engagemang och geografiskt.
• strävar alltid efter trevlig stämning i samarbetet.

Metator

Metator VVS Konsult AB grundades 1996 och är ett ungt företag med lång erfarenhet. Vi föredrar utmaningar och höga krav framför slentrian. Vår ambition är att bygga upp förtroende för en långsiktig relation med våra kunder och samarbetspartners.

Metators huvudverksamhet är VVS-projektering av kontor, affärslokaler, bostäder, hotell och konferensanläggningar, gallerior både inom nyproduktion och ombyggnad.

Metator är anslutet till branschorganisationen STD (Svensk Teknik & Design) och har sedvanlig ansvarsförsäkring.