Metator

Företagsledning

Metators företagsledning består av de två ägarna, vilka även leder och arbetar i projekten. De utför även utredningar, åtgärdsförslag och kostnadsuppskattningar.

Organisationen är prestigelös och enkel med korta beslutsvägar. Vi har en hög ambitionsnivå och våra medarbetare har en bred erfarenhet.

Joakim Lögdström - ägare och VD, verksam sedan 1988.

Satish Sen - styrelseordförande med en gedigen bakgrund inom management och styrelsearbete. I sina uppdrag har han arbetat för både företagsledningar och styrelser i olika bolagstyper.